Współpraca

Posiadają Państwo zapotrzebowanie na usługi z naszej oferty? 
Państwa klienci poszukują usług z naszej oferty?

WSPÓŁPRACA

ZAPRASZAMY DO NAWIĄZANIA STAŁEJ WSPÓŁPRACY:

  • Dystrybutorów aparatów RTG
  • Inspektorów Ochrony Radiologicznej
  • Prywatne placówki medyczne
  • Państwowe placówki medyczne
  • Gabinety stomatologiczne

Gwarantujemy usługi wysokiej jakości, które umożliwiają optymalizację kosztów własnych. Oferujemy:

  • Programy rekomendacyjne
  • Programy lojalnościowe
  • Programy indywidualne

OFERTA

Nasi partnerzy mogą liczyć na wsparcie:

  • Marketingowe obejmujące między innymi działania promocyjne w mediach społecznościowych
  • Merytoryczne obejmujące pomoc techniczną naszych specjalistów i doradztwo w zakresie prawa obowiązującego w ochronie radiologicznej w Polsce. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

KONTAKT

Jarosław Starowicz | Dyrektor Techniczny

tel: (+48) 660 521 654
e-mail: biuro@radiomed-radiologia.pl

Usługi realizujemy na terenie całego kraju.